Czy mogę samodzielnie dokonywać zmian w dokumentach?

Tak. Natomiast przed każdą zmianą prosimy o prawną konsultację z serwisem lexlab.pl. Brak informacji o wprowadzonych zmianach wyłącza odpowiedzialność serwisu z tytułu nienależycie wykonanej usługi stworzenia dokumentów.