Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IDO).

RODO zobowiązuje niektóre podmioty do powołania w ramach swoich struktur Inspektora Ochrony Danych (IDO). Osoba pełniąca tą funkcję musi się wykazywać odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych.

Decydując się na wybór naszych prawników do pełnienia funkcji IOD zyskujesz:

  • poprawnie opracowane dokumenty związane z ochroną danych osobowych dla Twojej firmy,
  • wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo i pewność, że Twoje dane są poprawne przetwarzane.

W ramach opłaty abonamentowej, możesz powierzyć wszelkie obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych w Twojej firmie, naszym prawnikom!

Wybierz pakiet
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych dla Twojej firmy!
300
podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek 23% VAT

Masz pytanie? Kliknij

Wybierz pakiet dla siebie

Inspektor Ochrony Danych

Opracowanie i opiniowanie zasadności zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania
Opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego
Aktualizacja i nadzór nad stworzoną dokumentacją ochrony danych osobowych
Reprezentacja w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie pracowników i współpracowników z zasad przestrzegania ochrony danych osobowych.
Zarządzanie w sytuacji wystąpienia incydentów bezpieczeństwa t.j. wyciek danych, skarga na niezgodne z prawem przetwarzanie itp.
Jednorazowa opłata za wykonanie usługi
300,00 zł
brutto 369,00 zł
pytania i odpowiedzi (Q&A)
Zadania Inspektora Ochrony Danych?

Informowanie

Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO.

Monitoring

Sprawdzanie poprawności przetwarzania RODO oraz pozostałych aktów prawnych z których wynika obowiązek ochrony danych osobowych.

Zalecenia

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania.

Kontakt

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.