Częste pytania. Jak pracujemy i co gwarantujemy.

Regulamin. W jaki sposób go tworzymy?

Regulamin to najważniejszy dokument w e-działalności. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać taki dokument na swojej stronie. Z regulaminu wynika jakie świadczy usługi elektroniczne (np. możliwość założenia konta, Newsletter itd.), warunki zawierania umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Nie ma możliwości stworzenie jednego wzoru regulaminu dla wszystkich sklepów czy serwisów internetowych ponieważ każda działalność jest inna.

Serwis lexlab.pl tworzy regulamin na podstawie:

  1. Odpowiedzi uzyskanych z ankiety,
  2. Informacji zawartych na stronie internetowej sklepu lub serwisu internetowego,
  3. Informacji uzyskanych od klienta w trakcie prac nad regulaminem.

Pamiętaj, pracujemy do momentu w którym jesteś w 100% zadowolony z efektu naszej pracy.


Polityka Prywatności. W jaki sposób ją tworzymy?

Polityka prywatności to drugi po regulaminie, najważniejszy dokument w e-działalności. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać taki dokument na swojej stronie. Z polityki prywatności wynika jakie dane osobowe przetwarza przedsiębiorca oraz w jakim celu. Dodatkowo polityka prywatności musi zawierać informację, gdzie ma się zwrócić użytkownik, który chce usunąć swoje dane osobowe z bazy danych przedsiębiorcy.

Serwis lexlab.pl tworzy politykę prywatności na podstawie:

  1. odpowiedzi uzyskanych z ankiety,
  2. informacji zawartych na stronie internetowej,
  3. informacji uzyskanych od klienta w trakcie prac nad polityką prywatności.

Pamiętaj, pracujemy do momentu w którym jesteś w 100% zadowolony z efektu naszej pracy.


Monitoring prawny = Świadectwo Bezpieczeństwa

W ramach usług świadczonych przez lexlab.pl oferujemy monitoring dokumentów. Monitoring dokumentów jest potwierdzany świadectwem legalności, z którego wynika rodzaj wykonanych usług prawnych oraz termin obowiązywania monitoringu. W trakcie obowiązywania świadectwa legalności serwis lexlab.pl daje gwarancję legalności wszystkich dokumentów.

Monitoring prawny dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem w tym klauzul niedozwolonych wykonywany jest raz w miesiącu. W przypadku zmian w prawie, klient otrzymuje informację o konieczności dokonania zmian oraz zaktualizowane dokumenty.


Audyt Przetwarzania Danych Osobowych

Audyt obejmuje sprawdzenie poprawności odebrania zgody klienta na przetwarzania jego danych osobowych (właściwe klauzule - checkboxy). Wynik audytu zawiera ewentualne propozycje zmian klauzul.


Audyt komunikacji. Na czym to polega?

Audyt komunikacji obejmuje sprawdzenie wiadomości wysyłanych przez sklep do klienta pod kątem zgodności z prawem. Audyt komunikacji jest dokonywany poprzez fikcyjne zakupy w sklepie internetowym klienta. Oprócz sprawdzenia wiadomości, które są wysyłane automatycznie do klienta po złożeniu zamówienie, audyt obejmuje sprawdzenie wiadomości wysyłanych po zmianie poszczególnych statusów zamówienia.


Audyt prawny strony www. Co podlega sprawdzeniu?

Audyt prawny strony obejmuje analizę prawną poprawności obowiązkowych informacji zawartych na stronie internetowej oraz propozycje zmian lub aktualizacji.


Czy lexlab.pl ponosi odpowiedzialność za dokumenty?

Tak. Serwis lexlab.pl ponosi odpowiedzialność za wszystkie stworzone dokumenty. To oznacza, że w przypadku kiedy ktokolwiek wystąpi przeciwko Państwu z roszczeniem, a jego podstawą będzie wada regulaminu (np. klauzula niedozwolona) to mogą Państwo dochodzić od serwisu lexlab.pl odszkodowania regresowego z tytułu nienależytego wykonania usługi.


Co się dzieje po upływie 12 miesięcy monitoringu?

Po upływie 12 miesięcy, a więc czasu który jest standardowo przypisany do monitorowania dokumentów w każdym z pakietów usług, mogą Państwo przedłużyć monitoring (Prolongata Monitoringu). Przedłużenie monitoringu nie jest obowiązkowe. Z okresem monitoringu dokumentu powiązane jest świadectwo bezpieczeństwa, tak więc po upływie okresu monitoringu z Państwa strony zniknie symbol tarczy.


Czy mogę samodzielnie dokonywać zmian w dokumentach?

Tak. Natomiast przed każdą zmianą prosimy o prawną konsultację z serwisem lexlab.pl. Brak informacji o wprowadzonych zmianach wyłącza odpowiedzialność serwisu z tytułu nienależycie wykonanej usługi stworzenia dokumentów.


Czy świadectwo bezpieczeństwa jest moją własnością?

Nie. Na świadectwo bezpieczeństwa udzielamy licencji niewyłącznej (tzn. możemy udzielić takiej licencji innym podmiotom) i terminowej. Okres licencji na jaki udzielane jest świadectwo bezpieczeństwa wynosi 12 miesięcy.


Czy kolor tarczy świadectwa bezpieczeństwa można modyfikować?

Tak. Kolor tarczy oraz jej tła może być dowolnie modyfikowany za pośrednictwem Państwa konta w serwisie lexlab.pl.


Copyright © Legalniewsieci.pl Sp. z o.o.

Polecamy: Adwokat Jazda po alkoholu. Kancelaria Prawna Gatner & Gatner.

Realizacja strony: weboski

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Legalniewsieci.pl Sp. z o.o. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Regulamin sklepu internetowego Regulamin serwisu lub portalu internetowego Regulamin aplikacji mobilnej Umowa licencyjna Umowa Ochrona Danych Osobowych