Audyt Przetwarzania Danych Osobowych

Audyt obejmuje sprawdzenie poprawności odebrania zgody klienta na przetwarzania jego danych osobowych (właściwe klauzule - checkboxy). Wynik audytu zawiera  ewentualne propozycje zmian klauzul.