Co się dzieje po upływie 12 miesięcy monitoringu?

Po upływie 12 miesięcy, a więc czasu który jest standardowo przypisany do monitorowania dokumentów w każdym z pakietów usług, mogą Państwo przedłużyć monitoring (Prolongata Monitoringu). Przedłużenie monitoringu nie jest obowiązkowe. Z okresem monitoringu dokumentu powiązane jest świadectwo bezpieczeństwa, tak więc po upływie okresu monitoringu z Państwa strony zniknie symbol tarczy.