Czy świadectwo bezpieczeństwa jest moją własnością?

Nie. Na świadectwo bezpieczeństwa udzielamy licencji niewyłącznej (tzn. możemy udzielić taką licencję innemu podmiotowi) i terminowej. Okres licencji na jaki udzielane jest świadectwo bezpieczeństwa wynosi 12 miesięcy.