Monitoring prawny = Świadectwo Bezpieczeństwa

W ramach usług świadczonych przez lexlab.pl oferujemy monitoring dokumentów. Monitoring dokumentów jest potwierdzany świadectwem bezpieczeństwa, z którego wynika rodzaj wykonanych usług prawnych oraz termin obowiązywania monitoringu. W trakcie obowiązywania świadectwa legalności serwis lexlab.pl daje gwarancję legalności wszystkich dokumentów.

Monitoring prawny dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem w tym klauzul niedozwolonych wykonywany jest raz w miesiącu. W przypadku zmian w prawie, klient otrzymuje informację o konieczności dokonania zmian oraz zaktualizowane dokumenty.